สวัสดีค่ะ พี่น้องชาวโคบาเทคทุกท่าน สำหรับกิจกรรม ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรั้วโรงงาน เป็นโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นการจัดสรรพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ และส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมในรั้วโรงงานและชุมชน

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ของหน่วยงาน กดเพื่อรับชม

รายละเอียดกิจกรรม

Back to Home