เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 Mr.Masaki Kondo ประธานบริษัท Mr.Katsuya Matsumura และตัวแทนบริษัท โคบาเทค (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล และนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

ร่วมแสดงความยินดี กดตรงนี้

Back to Home